Injektionsbehandlingar Plastikakademin

Hagdahls & Co erbjuder genom sitt samarbete med Plastikakademin injektionsbehandlingar med erfarna specialister i plastikkirurgi vilket ger dig som kund en hög kvalitet och säkerhet.

Plastikakademin utför så väl filler behandlingar (exempelvis Restylan) som injektioner av Botulinumtoxin A (Botox, Vistabel etc) med moderna produkter av specialister i plastikkirurgi.

Behandlingen börjar med en konsultation hos någon av Plastikakademins erfarna plastikkirurger för en diskussion kring de olika injektionsbehandlingarna. Konsultationen är kostnadsfri. Bestämmer du dig för en injektionsbehandling kan denna utföras direkt om du så önskar.

I dag finns ett stort antal behandlingar som bygger på injektioner av olika substanser i huden. Syftet är att fylla ut områden där det föreligger en vävnadsförlust i syfte att åtgärda exempelvis rynkor och ärr. Det är stor skillnad mellan de olika behandlingarnas effekter och när de bör användas varför det är viktigt att du får diskutera med en specialist i plastikkirurgi med en bred kunskap inom området innan du bestämmer dig för en sådan behandling. Generellt så avråder Plastikakademin starkt från injektion av icke nedbrytningsbara substanser så som plaster (polyacrylamid) och plexiglaskulor. Dessa substanser ger väldigt ofta upphov till mycket allvarliga problem i form av ärrbildningar vilka i princip är omöjliga att avlägsna utan att ta bort hela vävnadsområdet.

Filler Behandlingar

Plastikakademin har stor kunskap om alla på marknaden förekommande Fillers och kan hjälpa dig i ditt beslut när det gäller en eventuell Fillerbehandling. Oavsett vilken behandling du väljer är det av största vikt att ingreppet utförs av en utbildad plastikkirurg med kunskap om såväl anatomi som effekten av olika behandlingar. Vi avråder starkt från att låta sig behandlas med dessa metoder av någon som inte är läkare med specialistkompetens i plastikkirurgi.

Det finns ett flertal fillers vilka består av hyaluronsyra som är en substans som förekommer i stor mängd naturligt i huden och som bryts ner utan att det bildas farliga nedbrytningsprodukter. Vanligen använder vi de svenska produkterna Restylane, Sub-Q m fl. för att fylla ut rynkor i ansiktet (exempelvis rynkorna från näsan ned mot munnen) samt läppförstoring. Effekten är tillfällig då materialet bryts ned vilket tar ca sex till åtta månader. Behandlingen går till så att hyaluronsyran injiceras i huden med en fin nål. Produkterna innehåller lokalbedövning (finns även utan för eventuella allergiker) vilket gör injektionerna mindre smärtsamma men ett visst obehag kan ändå upplevas. Även om behandlingen kan förefalla enkel kräver ett bra slutresultat att den som injicerar har stor vana av denna typ av behandling och är förtrogen med anatomin. Man bör därför se till att den som utför en fillerbehandling är specialist i plastikkirurgi. Plastikakademin utför regelbundet ett mycket stort antal behandlingar med denna typ av produkter och tillåter endast utbildade plastikkirurger att utföra dessa.

Pris: 3.500kr

Behandlingar – Botox

Botox är en av flera produkter vilka innehåller ett muskelblockerande medel framtaget för plastikkirurgi från det gift (botulinumtoxin A) som bildas av bakterien Clostridium Botulinum. I dag finns flera tillverkare och därmed olika namn på preparat med Botulinumtoxin A varav ett är Botox. Just preparatet Botox är dock inte godkänt för behandling av exempelvis bekymmersrynkor mellan ögonen vilket är en av de vanligaste användningsområdena inom den kosmetiska plastikkirurgin. I dessa fall används andra produkter innehållande Botulinumtoxin A vilka är framtagna för just detta ändamål, exempelvis Vistabel, Dysport och Azzalure. Namnet Botox har dock blivit så inarbetat att det ofta uppfattas som synonymt med Botulinumtoxin A varför detta produktnamn inte sällan används även om man använder någon annan produkt med Botulinumtoxin A. Det kan låta obehagligt att låta sig behandlas med ett gift men de doser som används för kosmetisk behandling är mycket små och det är väldigt få biverkningar beskrivna. Effekten av drogen är att de muskler man injicerar Botulinumtoxin A i förlamas under en tid. Normalt sitter effekten av en behandling i cirka 6 månader. Man kan upprepa behandlingen hur många gånger som man önskar dock bör man vänta 3 månader mellan behandlingarna.

Inom plastikkirurgi används Botulinumtoxin A framför allt för rynkbehandling genom att förlama de muskler i ansiktet som orsakar rynkor. Typiska användningsområden är den så kallade bekymmersrynkan mellan ögonen och de små rynkorna vid sidan om ögonen (“kråksparkarna”). Rynkbehandlingen tar bara några minuter att utföra och känns som några myggstick. Direkt efter en behandling kan man inte se att du genomgått någon behandling. Effekten kommer successivt med full effekt efter ca 1 vecka.

Plastikkirurgerna vid Plastikakademin har arbetat med Botulinumtoxin A, så väl Botox som används exempelvis vid behandling av muskler med överaktivitet samt övriga preparat innehållande Botulinumtoxin A vilka används exempelvis vid injektionsbehandling av rynkor, ända sedan preparaten blev tillgängligt och har utfört ett mycket stort antal behandlingar. Vi har i och med detta fått en erfarenhet och kompetens kring användandet av dessa preparat som är unik.

Pris: 3.500kr