Hagdahls & Co – Öron håltagning

Hagdahls & Co erbjuder håltagning i öron på ett tryggt och säkert sätt. Vi använder Blomdahls sterila produkter med hygieniska metoder och hudvänliga smycken. Vår medicinska håltagning bygger på modern s.k. aseptisk teknik från sjukvården. Det innebär att alla våra produkter och metoder är säkert utformade för att undvika smittspridning i samband med håltagningen. Den sterila metoden gör din håltagning hygienisk och säker. Vid hål tagning för barn krävs förälders godkännande samt åldersgräns 5 år.

Öron håltagning – ett öra
Pris: 265 kr

Öron håltagning – två öron
Pris: 405 kr